סדנאות 2022-08-22T13:12:24+00:00

'הילד והקסמים' (מוריס רוול) – מי מפחד מטנטרום באופרה?

חשיבותה של האופרה הילד והקסמים היא בכך, שהילד וקולו עומדים במרכז. הקול נתפש כמקור הנוכחות העצמית הראשונית, מכונן הפנימיות, והוא אחד מביטויי הסלף העמוקים. כאשר קולו של הילד אינו מובן כהלכה, הוא מפסיק להישמע. במהלך הסדנה, נצפה ונאזין לקטעי אופרה ונלווה את הילד בחיפוש אחר קולו האבוד.

המטפל הפצוע

"האפקטיביות של המטפל קיימת רק כשהוא מעורב. רק הרופא הפגוע יכול לרפא. אך משהרופא לובש את תדמיתו כמעיל משוריין, אין בו תועלת" (יונג. זכרונות  1993). פצעיו וקשייו של המטפל, כשלעצמם אינם פוסלים אותו מלטפל. רק מי שחש את פצעיו שלו, יכול לחוש את פצע הזולת. במהלך הסדנה, נתבונן בארכיטיפ המטפל במבט תיאורטי, מיתולוגי וקליני (יכול להיות גם כסדנא דינמית).

אוטוביוגרפיה מוסיקלית

מוסיקה השפעה רבה על האדם והיא קשורה אליו בקשר טבעי מרגע בריאתו. המוסיקה פועלת בנפשנו ככוח המחזיר לנו את רגשותינו האישיים ואף מחייה חלקים מנותקים ומודחקים. בכוחה לחדור אל שורשיי הווייתנו, לעורר בנו רגשות עזים ולגשר בין המוחשי ללא מוחשי, בין גוף ובין נפש, בין המודע לבלתי מודע ואף לחולל בנו שינוי. במהלך הסדנה ננסה לעמוד על סוד קסמה של המוסיקה, ועל תפקידיה השונים בחיינו.  נעמיק בהבנת המסע הפרטי שלנו דרך העלאת זכרונות מוסיקליים אישיים ומשמעותיים. במקביל, יושם דגש על אסוציאציות מוסיקליות וחשיבותן להבנת עולמם הפנימי של המשתתפים, הן כמטפלים והן כמטופלים. אין צורך בידע מוסיקלי מוקדם.

חלומות ילדות

"חלומות הילדות מגיעים מרמות נפשיות מאד עמוקות, הם ברובם אוניברסליים ואין בהם צורך בפרשנות" (יונג) חלומות הילדות הם על פי רוב, חלומות קצרים וגבישיים. הם מכונים Blueprint, סוג של תבנית שתלווה את האדם לאורך חייו. התפישה היונגיאנית גורסת כי בחלומות הילדות נחשפת תבנית מולדת של האישיות, מעין דנא נפשי שמתממש לאורך החיים. הילמן, אנליטיקאי פוסט יונגיאני, כינה אותה The soul's code. במהלך הסדנה נכיר חלומות ילדות אופייניים (ארכיטיפליים), וכן נכיר וננתח את חלומות הילדות שלנו. אין צורך בידע מוקדם.