קורסים 2022-08-22T13:08:27+00:00

התפתחות הנשי

הקורס יתמקד במיתוסים נשיים בתרבות. במרכזו של הקורס יעמוד המיתוס על אמור ופסיכה.

במסגרת הקורס נדון בהקשרים אנליטיים, תרבותיים, אסתטיים ובינטקסטואליים של מיתוסים אלה.

כמו כן נכיר ונדון במספר דמויות נשיות ביניהן: ז'אן דארק, כרמן, בת הים

מבט פילוסופי של המוסיקה על הנפש

מוסיקה היא מאפיין ייחודי של המין האנושי. למוסיקה השפעה רבה על האדם והיא קשורה אליו בקשר טבעי מרגע בריאתו. אין תרבות מבין התרבויות המוכרות שאין בה מוסיקה.

מוסיקה מחברת

מהאורובורוס ועד לקוניונציו – מצבי אחדות בנפש ובתרבות

בעולם המודרני, אנו עסוקים במידע, משועבדים למידע ומרגישים נחיתות מחסרונו. בחוויית היומיום, כולנו נמצאים במרוץ החיים ואנו חווים בעיקר פירוד ופיצול – בין מודע ללא מודע,  בין גוף לנפש, בין דמיון

מושגי יסוד יונגיאניים

מטרות הקורס: הקניית ידע והבנה של מושגי יסוד בסיסיים של פסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית.

במהלך הקורס, נעמיק באינטגרציה של המושגים דרך התוודעות למיתוסים, יצירות אמנות ודוגמאות מחדר הטיפול. הקורס ישלב

הירידה לשאול – טראומה דיסוציאציה ורה-אינטגרציה

הקורס יעסוק במפגש הנפשי עם ההיבטים הציליים, האפלים, הדמוניים והטראומתיים בחיי הנפש. נלמד את  המושגים טראומה, דיסוציאציה ורה-אינטגרציה. נלמד על תהליכים דיסוציאטיביים והקשר שלהם הן לטראומה והן להגנה תפקודית/ הסתגלותית מפניה.

סטודיו במוסיקה – יסודות

הקורס מפגיש את הלומדים עם מקומה של המוסיקה בחיינו וחושף אותם לשפת המוסיקה ודרכי ביטוייה ביצירות המוסיקליות. באמצעות התנסות והאזנה, יוקנו מושגי יסוד והעמקת המודעות לפוטנציאל התרבותי, החברתי והאמנותי הטמון במוסיקה. במהלך

Load More Posts