אוטוביוגרפיה מוסיקלית

מוסיקה השפעה רבה על האדם והיא קשורה אליו בקשר טבעי מרגע בריאתו. המוסיקה פועלת בנפשנו ככוח המחזיר לנו את רגשותינו האישיים ואף מחייה חלקים מנותקים ומודחקים. בכוחה לחדור אל שורשיי הווייתנו, לעורר בנו רגשות עזים ולגשר בין המוחשי ללא מוחשי, בין גוף ובין נפש, בין המודע לבלתי מודע ואף לחולל בנו שינוי.

במהלך הסדנה ננסה לעמוד על סוד קסמה של המוסיקה, ועל תפקידיה השונים בחיינו.  נעמיק בהבנת המסע הפרטי שלנו דרך העלאת זכרונות מוסיקליים אישיים ומשמעותיים.

במקביל, יושם דגש על אסוציאציות מוסיקליות וחשיבותן להבנת עולמם הפנימי של המשתתפים, הן כמטפלים והן כמטופלים.

אין צורך בידע מוסיקלי מוקדם.

2018-10-18T12:43:08+00:00