האורובורוס במוסיקה – מבט מיתולוגי וטיפולי

האורובורוס הוא דמות מיתולוגית של נחש מעגלי האוחז בזנבו, בולע ומפרה, ממית ומחייה את עצמו. האורובורוס מסמל את המחזוריות של מוות ותחייה בעולם הטבע, מחזוריות אינסופית ללא  שינויים ותהליכי התפתחות. המעגל האורובורי הראשוני, שאין בו התחלה וסוף, מייצג את המצב הנפשי הראשוני, קיום סגור ונטול מודעות.   

המוסיקה, המיתוס והפסיכולוגיה הינם שלושה תחומים שאין להם הגדרה רציונאלית ומדעית חותכת ועם זאת, הם בעלי ערך גדול והשפעה לא מבוטלת על חיינו. בשלושת התחומים האלה: מוסיקה, מיתוס וטיפול, הנפש מדברת בשפות דומות. על מנת להבין את המסתורין שבסמל האורובורוס, ננסה להרחיב את משמעותו ולהעמיק את הבנתנו אותו בזיקה לשלוש שפות אלה.

במהלך הקורס, נבחן את סמל האורובורוס דרך המוסיקה, המיתוס והטיפול. נאזין, נתוודע וננתח קטעים מוסיקליים במבנה אורובורי וננסה לחקור מהו הדבר שגורם לנו להגיב אליהם בעוצמה כה רבה. כמו כן, נבחן את הסמל בזיקתו למיתוס ולטיפול, דרך ניתוח מיתוסים שונים ובעזרת דוגמאות וחלומות מעולם הטיפול. בקורס ישולבו הרצאות, צפייה בסרטים ובתמונות, האזנה מודרכת והתנסות חווייתית. אין צורך בידע מוסיקלי מוקדם.

2018-10-18T12:40:50+00:00