הירידה לשאול – טראומה דיסוציאציה ורה-אינטגרציה

הקורס יעסוק במפגש הנפשי עם ההיבטים הציליים, האפלים, הדמוניים והטראומתיים בחיי הנפש. נלמד את  המושגים טראומה, דיסוציאציה ורה-אינטגרציה. נלמד על תהליכים דיסוציאטיביים והקשר שלהם הן לטראומה והן להגנה תפקודית/ הסתגלותית מפניה.  את הרציונל התיאורטי נמחיש באמצעות הצגות מקרה, אשר יראו את הקשר בין טראומה אישית למיתוסים המתבטאים בגרעין סמלי משותף. נעזר בדוגמאות מהתחום הקליני, מתחום המיתולוגיה ומתחום האמנות והקולנוע.

בין נושאי הקורס: טראומה, דיסוציאציה ורה-אינטגרציה, טראומה מוקדמת והשלכותיה על התפתחות האישיות, דמותו של הגיבור הפוסט טראומתי, נשים בשאול.

2018-10-18T13:08:49+00:00