המטפל הפצוע

"האפקטיביות של המטפל קיימת רק כשהוא מעורב. רק הרופא הפגוע יכול לרפא. אך משהרופא לובש את תדמיתו כמעיל משוריין, אין בו תועלת" (יונג. זכרונות  1993).

פצעיו וקשייו של המטפל, כשלעצמם אינם פוסלים אותו מלטפל. רק מי שחש את פצעיו שלו, יכול לחוש את פצע הזולת.

במהלך הסדנה, נתבונן בארכיטיפ המטפל במבט תיאורטי, מיתולוגי וקליני (יכול להיות גם כסדנא דינמית).

2018-10-18T13:01:07+00:00