סטודיו במוסיקה – יסודות

הקורס מפגיש את הלומדים עם מקומה של המוסיקה בחיינו וחושף אותם לשפת המוסיקה ודרכי ביטוייה ביצירות המוסיקליות. באמצעות התנסות והאזנה, יוקנו מושגי יסוד והעמקת המודעות לפוטנציאל התרבותי, החברתי והאמנותי הטמון במוסיקה. במהלך הקורס, נעמיק את היכרותנו עם המוסיקה כאמצעי להבעה, ביטוי ויצירה ונחשף לגווני המוסיקה בתרבויות הארץ והעולם. נתנסה באלתור מוסיקלי בקול ובכלי וניחשף לרב-תרבותיות מוסיקלית בחברה הישראלית ובעולם.

מטרות הקורס:

לטפח אהבה למוסיקה.

להתנסות ברפרטואר מוסיקלי נרחב מהתרבות היהודית, הישראלית והעולמית, תוך כדי פעילות חווייתית.

לפתח מודעות והקשבה למוסיקה "שלי" ולמוסיקה של "האחר".

להעשיר את הפוטנציאל המוסיקלי הטמון בכל אחד מאתנו.

לטפח ולהעשיר את הביטוי האישי והיצירתי באמצעות המוסיקה.

ליצור קשר בין המוסיקה לבין תחומי תוכן אחרים.

2018-10-18T13:05:52+00:00