התפתחות הנשי

הקורס יתמקד במיתוסים נשיים בתרבות. במרכזו של הקורס יעמוד המיתוס על אמור ופסיכה.

במסגרת הקורס נדון בהקשרים אנליטיים, תרבותיים, אסתטיים ובינטקסטואליים של מיתוסים אלה.

כמו כן נכיר ונדון במספר דמויות נשיות ביניהן: ז'אן דארק, כרמן, בת הים הקטנה, סינדרלה, מריה קאלאס הסירנות והסטייה.

בין נושאי הקורס:

*הפחד מהנשי- רקע היסטורי ותרבותי.

*שלבים בהתפתחות הנשי- נוימן

*הגדרות ומפתחות להבנת המיתוס ותפקידיו התרבותיים.

*אמור ופסיכה- נוימן

*כוכבות נשית

*אלות, גיבורות, ונשים.

2021-09-12T21:43:18+00:00